Проект към ПУДООС- "За чиста околна среда"

Проект към ПУДООС- "За чиста околна среда"

Проект към ПУДООС- "За чиста околна среда"

По национална кампания "Чиста околна среда- 2018 г. ОУ"Свещеник Недельо Иванов" с. Поибрене и предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда сключи договор №1111944 от 04.06.2018 г. със срок за реализация на проекта до 31.10.2018 г. В училищния двор бяха поставени две нови баскетболни табла, две пейки, кошче за боклук и фитнес уред /велоаргометър/ по спечеления проект към ПУДООС за "Чиста околна среда".