Правила за вътрешно подаване на сигнали на основание чл.13 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Правила за вътрешно подаване на сигнали на основание чл.13 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения