Проекти

НП " Отново заедно"
Проект "Подкрепа за успех"
Проект "АПСПО"
Тренинг с родители по проект "Подкрепа за успех"
Среща с родители по проект "Подкрепа за успех" на тема "Всичко, което искаш да бъдеш"