Проекти

НП " Заедно за всяко дете"-общо мероприятие- 3.11.2022 г.

НП " Заедно за всяко дете"-общо мероприятие- 3.11.2022 г.

На 03.11.2022 г. в ОУ“Свещеник Недельо Иванов“ се проведе общото мероприятие „Творчески, арт работилници и спортни забавления съвместно с ученици, учители и родители“ по НП“Заедно за всяко дете“ модул“Участвай и променяй, родителят, активен партньор в училищния живот“. Целта е създаване на ефективна комуникация и на позитивни отношения между родители - учители - ученици в условията на равнопоставеност и диалог и изграждане на партньорство с родителите за постигане на по-лесна адаптация и социализация на учениците в училищната среда; за развиване на положително им отношение към ученето и редовното им посещение в училище; за превръщането на училището в място за диалог. Постигане на споделена визия с родителите за развитие на училището чрез утвърждаването на устойчив, позитивен училищен климат, на атмосфера на доверие, уважение и грижа за другия, на чувство за общностна принадлежност и стремеж към по-добри постижения на учениците.

Научи повече
НП " Заедно за всяко дете" 2022 г.

НП " Заедно за всяко дете" 2022 г.

Учителите в ОУ“Свещеник Недельо Иванов“ избраха да отпразнуват 5 октомври-Международен ден на учителя с неформална родителска среща по НП"Заедно за всяко дете" модул "Участвай и променяй-родителят активен партньор в училищния живот", на която присъстваха освен родителите и учениците. В приятелска и непринудена атмосфера родители, учители и ученици споделиха своето мнение за обучението в училище в условията на равнопоставеност и диалог. Сътрудничеството между родителите и училището, основано на положителна комуникация, ще допринесе за по-добрата адаптация и социализация на децата в учебната среда, ще подобри отношението им към училището и образованието и ще даде възможност всяко дете да развие своя потенциал. Привличането на родителите като активни участници в училищния живот на децата им ще изгради по-стабилна връзка между родител-учител-училище в посока на доверие, уважение и толерантност.

Научи повече
"Равен достъп до училищно образование в условия на криза"

"Равен достъп до училищно образование в условия на криза"

Учениците от 1 клас с ръководител Радка Георгиева получиха сертификат за обучението си по проект "Равен достъп до училищно образование в условия на криза" по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"- Дейност 2.

Научи повече
НП " Отново заедно"

НП " Отново заедно"

Нашите щастливи ученици летуващи по НП "Отново заедно"от 11.07.2022 г. до 16.07.2022 г. и ръководителите от нашето училище г-жа Зубева и г-жа Лалева отговорни за живота и здравето на поверените им ученици ни пращат черноморски поздрав от прекрасния курорт Албена. Нека всички наши ученици се мотивират и всеки ден ходят на училище от следващата учебна година с подготвени уроци, защото и следващото лято ще има море.

Научи повече