Връчване на удостоверенията за завършен клас на учениците от 1 до 3 клас в ОУ"Свещеник Недельо Иванов"

Връчване на удостоверенията за завършен клас на учениците от 1 до 3 клас в ОУ"Свещеник Недельо Иванов"

Връчване на удостоверенията за завършен клас на учениците от 1 до 3 клас в ОУ"Свещеник Недельо Иванов"